ข่าวสารประกาศล่าสุด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งคนขับรถยนต์ ตั้งแ ... Read More »

รายการ “เกษตรอินดี้ ” ออกอากาศผ่านทางเพจ สวท.ชลบุรี 99.75 และทางคลื่นวิทยุ FM 99.75 MHz

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมจัดรายการ "เกษตรอินดี้ " ออกอากาศผ่านทางเพจ สวท.ชลบุรี 99.75 และทางคลื่นวิทยุ FM 99.75 MHz

Read More »

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร การปลูกไผ่

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ (การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพภาคปฏิบัติ)

Read More »