ข่าวสารประกาศล่าสุด

การปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

ลงพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ พนัสนิคม

10337712_420452228151106_3672522587724445324_n

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 นายอำนวย ตุ่มไทย รองประธานสภาเก ... Read More »

ได้ลงพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ ศรีราชา

12390932_418041425058853_8363995679850653579_n

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 นายธนพงษ์ เจริญนาน นายสุเทพ ค ... Read More »

ลงพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ บ่อทอง

12391442_417853205077675_5653777588842267071_n

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2558 นายสุเทพ คุณชล สมาชิกสภาเกษตรกร ... Read More »

ด้ลงพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ เกาะจันทร์ เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

12369017_417570611772601_596496781697407286_n

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 นายเทียนชัย ไชยพานิช นายสุเทพ ค ... Read More »

ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล พิจารณาคัดเลือกตำบลต้นแบบในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม

12341127_417397585123237_4049471872503543738_n

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยนายสมมาส สุภาผล ส ... Read More »