ข่าวสารประกาศล่าสุด

การปฏิบัติงานของประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ เมืองชลบุรีเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

12345599_417398395123156_8551344659683966543_n

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยนายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภ ... Read More »

ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

12376826_417396938456635_2927561433087278683_n

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยนายไพชยนต์ กัง ... Read More »

ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

12366462_417396165123379_4655389316652048131_n

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยนายไพชยนต์ ... Read More »

นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรแบบบูรณาการ

12249933_410751969121132_1524054574371612119_n

นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยส ... Read More »

เข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมใจ ห่วงใยประชาชน

1901351_219191881610476_578772398_n

13 มีนาคม 2557 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี นำโดย นายไพชย ... Read More »