ข่าวสารประกาศล่าสุด

กิจกรรม

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร การปลูกไผ่

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ (การอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพภาคปฏิบัติ)

Read More »

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอหนองใหญ่ ครั้งที่ 1/2562

เครือข่าย12562_๑๘๑๒๐๔_0021

เมื่อวันจันทร์ 3 ธันวาคม 2561 นางสาวปิยากร นวลแก้ว หัวหน้าสำ ... Read More »

กิจกรรมจัดทำแผนธุกิจสู่อุตสากกรรม ภายใต้โครงการจัดทำแผนพัฒนาฯ ปี 2560

ประชุมมันเส้นสะอาด_๑๗๐๕๐๙_0001

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษ ... Read More »

ลงพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ พนัสนิคม

10337712_420452228151106_3672522587724445324_n

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 นายอำนวย ตุ่มไทย รองประธานสภาเก ... Read More »

ได้ลงพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ ศรีราชา

12390932_418041425058853_8363995679850653579_n

วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 นายธนพงษ์ เจริญนาน นายสุเทพ ค ... Read More »