ข่าวสารประกาศล่าสุด

Author Archives: mainadmin

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมบูรณาการกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรรีเรื่อง การเชื่อมโยงตลาดส่งออกออกต้นไม้ของจังหวัดชลบุรีไปยังประเทศซาอุดิอาระเบียข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์2567

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีร่วมบูรณาการกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรรีเรื่อง การเชื่อมโยงตลาดส่งออกออกต้นไม้ของจังหวัดชลบุรีไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย

Read More »

ประชาสัมพันธ์ งานพฤกษษตะวันออก Tropical rainforest ครั้งที่ 16 ระหว่าง วันที่ 19 – 28 มกราคม 2567

ประชาสัมพันธ์ งานพฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 16 ระหว่าง 19 - 28 มกราคม 2567 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

Read More »

สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครลรอบ 13 ปี

เนื่องในโอกาสวันสภาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี

Read More »

กิจกรรมเปิดศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_46

Read More »

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ ชุมชนเขาไม้หอม ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนาสภาเกษตรกรแห่งชาติ ครบรอบ 13 ปี 20-11-66

Read More »