ข่าวสารประกาศล่าสุด

โครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558
นายอำนวย ตุ่มไทย รองประธานสภาเกษตรกร จ.ชลบุรี และสมาชิกสภาเกษตรกร จ.ชลบุรี (อ.พนัสนิคม)
นายสุเทพ คุณชล สมาชิกสภาเกษตรกร จ.ชลบุรี และ น.ส.ปิยากร นวลแก้ว รักษาการหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จ.ชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ พนัสนิคม เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล พิจารณาคัดเลือกตำบลต้นแบบในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม และพิจารณาเสนอชื่อบุคคล จำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในกระบวนการจัดทำโครงการฯ พร้อมทั้งเสนอพิจารณาชนิดสินค้าเกษตรที่จะดำเดินการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

B4 B1 B2 B3