ข่าวสารประกาศล่าสุด

เปิดรับสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00-16.30น.ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ/สำนักงานเขต