ข่าวสารประกาศล่าสุด

เกษตรกรจังหวัดชลบุรีจัดประชุมสภาสัญจร ครั้งที่3/2554

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีจัดประชุมสภาสัญจร ครั้งที่3/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2554 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี . โดยมีนายปราชญา อุ่นเพชรวรากุล นายอำเภอพานทองกล่าวต้อนรับ พร้อมกับศึกษาดูงานที่บ้านศรัทธาไทจังหวัดชลบุรี