ข่าวสารประกาศล่าสุด

เกษตรกรจังหวัดชลบุรีจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 4/2554

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประฃุมสมาคมเพื่อเกษตรกรภาคตะวันออก อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี พร้อมศึกษาดูงานที่สหกรณ์กองทุนสวนยางอำเภอบ่อทอง จำกัด