ข่าวสารประกาศล่าสุด

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการสนับสนุนการส่งเสริมรายได้นอกภาคการเกษตรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ”

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ????????‍???? จัด "โครงการสนับสนุนการส่งเสริมรายได้นอกภาคการเกษตรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ"

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ????????‍????
จัด “โครงการสนับสนุนการส่งเสริมรายได้นอกภาคการเกษตรกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ”