ข่าวสารประกาศล่าสุด

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีสัญจร ครั้งที่ 1/2555

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีสัญจร ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมที่ทำการเทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสนอง กอบประเสริฐศรี เกษตรอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีและคณะฯ มีนายเทียนชัย ไชยพานิช สมาชิกสภาเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรอินทรีย์ทำหน้าที่วิทยากร