ข่าวสารประกาศล่าสุด

ร่วมเวทีวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพ สภาเกษตรก รแห่งชาติ โดยนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ได้ร่วมเวทีวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ….ที่คณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 โดยมีสมาคมแป้งมันสำปะหลัง สมาคมอาหารแปรรูป สมาคมผู้ส่งออกข้าว กลุ่มอุตสาหกรรมข้าวโพดหวาน สมาคมการค้าเกษตรอินทรีย์ไทย ชมรมเกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย กลุ่มฮาร์ดคอร์ออร์แกนิก กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ สมาชิกเครือข่ายสภาเกษตรกรทั่วประเทศ เครือข่ายผู้บริโภค เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเครือข่ายความมั่นคงทางอาหาร เข้าร่วมในเวที

12310677_456049414597069_6142231547939428384_n 12301716_456049491263728_6112173821512085572_n 12278736_456049504597060_6966316668187353602_n 12241436_456049421263735_5230043008740727328_n 11219442_456049487930395_1208254831229257741_n 12341218_456049417930402_3219602845057715514_n