ข่าวสารประกาศล่าสุด

สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2554

สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีจัดประชุมสัญจร ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่วจังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งศึกษาดูงานที่บริษัทฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จังหวัดชลบุรี