ข่าวสารประกาศล่าสุด

ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรอำเภอหนองใหญ่ ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันจันทร์ 3 ธันวาคม 2561 นางสาวปิยากร นวลแก้ว หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี
นางกัญญาพัชร ชิดสนิท หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานฯ
ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตำบล/อำเภอ (อำเภอหนองใหญ่)
เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเครือข่ายสภาเกษตรพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร
และโครงการฯประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้างอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
โดยมีนายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เป็นประธานคณะผู้ปฏิบัติงานในการประชุมฯทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากเจ้าหน้าที่ ปปส. ภาค 2เข้าร่วมประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบูรณาการงานร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นปัญหาคุณภาพชีวิต
การสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสพติดที่จะดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม  ระดับตำบล
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561ที่ตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

 

 

เครือข่าย12562_๑๘๑๒๐๔_0003 เครือข่าย12562_๑๘๑๒๐๔_0006 เครือข่าย12562_๑๘๑๒๐๔_0014 เครือข่าย12562_๑๘๑๒๐๔_0015 เครือข่าย12562_๑๘๑๒๐๔_0021