ข่าวสารประกาศล่าสุด

ประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี

วันที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรและงบประมาณ สภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และหน่วยงานร่วมบูรณาการ เพื่อชี้แจงโครงการที่ได้จากการจัดระดมความคิดเห็นทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับ จังหวัด ปี 2558 และประสานงาน ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานงานเพื่อบูรณาการโครงการ จากหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ และเกิดประโยชน์สูงสุด

11164616_350604188469244_8332022174782802977_n 11058371_350603891802607_3362071785766731909_n 10985314_350604141802582_8210380581861625593_n 1468722_350604231802573_2333730956252055263_n 11182186_350603098469353_5054962981718711420_n