ข่าวสารประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลยางพาราไทย

ศูนย์ข้อมุลยางพาราไทย-660x330

วันนี้ทางสำนักงานสภาเกษตรกร จังหวัดสงขลา ซึ่งทางเราเป็นตัวกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ให้กับชาวเกษตรกรไทย ประเด็นที่สำคัญวันนี้คงหนีไม่พ้นเรื่องยางพารา ราคายางพารา เกษตรกรส่วนใหญ่ภาคใต้ทำสวนยางกันทั้งนั้น  จะติดตามข่าวสารได้ที่ไหนอย่างไร

เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลยางพาราไทย  rubberwarroom.com

ศูนย์ข้อมุลยางพาราไทย2-สำนักงานสภาเกษตรกร-จังหวัดสงขลา

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลยางพาราไทย