ข่าวสารประกาศล่าสุด

ประชาสัมพันธ์ ธ.ก.ส.รับสมัครเพื่อค้นหาเกษตรกร ยุคใหม่ (NEW GEN HUG บ้านเกิด SEASON 2)

ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครเพื่อค้นหาเกษตรยุคใหม่ New Gen Hug บ้านเกิด ซีชั่น 2  รับสมัครระหว่างวันที่ 15 พ.ย.66 - 15 ม.ค.67

ธ.ก.ส. ประกาศรับสมัครเพื่อค้นหาเกษตรยุคใหม่ New Gen Hug บ้านเกิด ซีชั่น 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 15 พ.ย.66 – 15 ม.ค.67