ข่าวสารประกาศล่าสุด

นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรแบบบูรณาการ

นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี นางสาวปิยากร นวลแก้ว รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับประธานสภา ฯ , สมาชิกสภาฯ , หัวหน้าสำนักงานสภาฯ , เจ้าหน้าที่ และกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครนายก และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรแบบบูรณาการ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

12249962_410752049121124_6380559793228219609_n 12249933_410751969121132_1524054574371612119_n 12249594_410751999121129_2084523305159626358_n 12246961_410751959121133_4050658034337085325_n 12246594_410751965787799_2492794551965447123_n 12234994_410751995787796_3182252701828894242_n 12107872_410752145787781_6740178240209199567_n 12249981_410752035787792_2714283376148249694_n