ข่าวสารประกาศล่าสุด

ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา โดยนายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี นางสาวปิยากร นวลแก้ว รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ หนองใหญ่ เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล พิจารณาคัดเลือกตำบลต้นแบบในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม และพิจารณาเสนอชื่อบุคคล จำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในกระบวนการจัดทำโครงการฯ พร้อมทั้งเสนอพิจารณาชนิดสินค้าเกษตรที่จะดำเดินการสร้างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกรและองค์กรเกษตรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

 

12366462_417396165123379_4655389316652048131_n 12366255_417396161790046_8443723214056494958_n 12348172_417396168456712_7337572070535254049_n 12391400_417396238456705_7115831687751636374_n