ข่าวสารประกาศล่าสุด

ดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยนายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี , นายกาญจน์ มณีรัตน์โรจน์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี คนที่ 1 นางสาวปิยากร นวลแก้ว รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ บ้านบึง เพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล พิจารณาคัดเลือกตำบลต้นแบบในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม และพิจารณาเสนอชื่อบุคคล จำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในกระบวนการจัดทำโครงการฯ พร้อมทั้งเสนอพิจารณาชนิดสินค้าเกษตรที่จะดำเดินการสร้างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกรและองค์กรเกษตรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 

12376826_417396938456635_2927561433087278683_n 12348115_417397028456626_4636172746227492265_n 12346518_417396978456631_3201818618554916222_n 12341470_417397215123274_7057393228880036501_n 12341221_417397105123285_8981396127062817215_n 12390838_417397138456615_1340338066236220357_n