ข่าวสารประกาศล่าสุด

จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ เมืองชลบุรีเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล

วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 โดยนายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี นายอธิษฐ์ อมรินทร์ สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี (เขตอำเภอเมือง) นางสาวปิยากร นวลแก้ว รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอ เมืองชลบุรีเพื่อดำเนินการโครงการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล พิจารณาคัดเลือกตำบลต้นแบบในการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรม และพิจารณาเสนอชื่อบุคคล จำนวน 2 ท่าน ร่วมเป็นวิทยากรในกระบวนการจัดทำโครงการฯ พร้อมทั้งเสนอพิจารณาชนิดสินค้าเกษตรที่จะดำเดินการสร้างความเข้มแข็งแก่ เกษตรกรและองค์กรเกษตรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

12345599_417398395123156_8551344659683966543_n 12321146_417398388456490_154959986103042587_n 11225721_417398311789831_6127367060220346023_n 11204468_417398328456496_7625720229995117295_n 12391789_417398321789830_5683500951432949963_n