ข่าวสารประกาศล่าสุด

จัดประชุมคณะทำงานด้านปาล์มน้ำมัน

วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะทำงานด้านปาล์มน้ำมันและพืชพลังงาน ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เพื่อร่วมพิจารณาการยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ……….. เพื่อเสนอคณะกรรมการด้านปาล์มน้ำมัน และพืชพลังงาน สภาเกษตรกรแห่งชาติต่อไป

10985954_359192167610446_9092149123305770382_n 10422011_359192120943784_3699653216744775698_n 11265498_359192070943789_5053981890999457736_n