ข่าวสารประกาศล่าสุด

งานแถลงข่าวงานมหกรรมบอนไซและไม้ประดับ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1

วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 นายไพชยนต์ กังวลกิจ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานมหกรรมบอนไซและไม้ประดับ จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ที่ส่งผลโดยตรงถึงเกษตรกรของจังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทั้งด้านของการเพิ่มยอดจำหน่าย และการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงให้เกษตรกรมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการและเทคโนโลยีต่างระหว่างผู้ผลิตและผู้ซื้อ โดยภายในงานจะมีกิจกรรม ประกอบไปด้วยการประกวดพรรณไม้ อาทิ บอนไซ กล้วยไม้ โป๊ยเซียน สับปะรดสี การอบรมให้ความรู้ทางการเกษตรการจัดงานวันบริโภคสับปะรดศรีราชา การจัดนิทรรศการสวนหย่อม ดีกรีชนะเลิศการประกวดเวทีระดับโลก ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม–วันที่ 7 มิถุนายน 2558 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

 

D5 D1 D2 D3 D4