ข่าวสารประกาศล่าสุด

ข่าวเตือนภัย เกษตรกร

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยเกษตรกร เรื่อง การลงทุนเลี้ยง/ฝากเลี้ยงเห็ด ในระบบเกษตรพันธสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลักสี่ หรือ TurtleFarm และขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเข้าร่วมทำสัญญา “เลี้ยง/ฝากเลี้ยงเห็ด”

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยเกษตรกร เรื่อง การลงทุนเลี้ยง/ฝากเลี้ยงเห็ด ในระบบเกษตรพันธสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลักสี่ หรือ TurtleFarm และขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเข้าร่วมทำสัญญา "เลี้ยง/ฝากเลี้ยงเห็ด"

ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยเกษตรกร เรื่อง การลงทุนเลี้ยง/ฝากเลี้ยงเห็ด ในระบบเกษตรพันธสัญญากับห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานีหลักสี่ หรือ TurtleFarm และขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเข้าร่วมทำสัญญา “เลี้ยง/ฝากเลี้ยงเห็ด”