ข่าวสารประกาศล่าสุด

ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณ ทั้ง 3 ด้าน ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง – รับสมัครระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – 3 ก.ค.2566 – เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ – ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและทางไปรษณีย์ไทย หรือสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกจังหวัดใกล้บ้านท่าน

ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณ ทั้ง 3 ด้าน ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง     - รับสมัครระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. - 3 ก.ค.2566      - เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ     - ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและทางไปรษณีย์ไทย     หรือสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกจังหวัดใกล้บ้านท่าน

ขอเชิญพี่น้องเกษตรกรผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทผู้ทรงคุณ ทั้ง 3 ด้าน ด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง
– รับสมัครระหว่างวันที่ 13 มิ.ย. – 3 ก.ค.2566
– เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
– ณ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและทางไปรษณีย์ไทย
หรือสอบถามได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ทุกจังหวัดใกล้บ้านท่าน

1211843