ข่าวสารประกาศล่าสุด

ขอเชิญชวน องค์กรเกษตรกรทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เลขที่ 68/266 ม.2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.บ้านสวน จ.ชลบุรี โทร 0-3828-6878

ขอเชิญชวน องค์กรเกษตรกรทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ - เตรียมความพร้อมในการเสนอชื่อตัวแทนองค์กร เข้ารับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด - เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เลขที่ 68/266 ม.2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.บ้านสวน จ.ชลบุรี  โทร 0-3828-6878

ขอเชิญชวน องค์กรเกษตรกรทั่วประเทศ ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ
– เตรียมความพร้อมในการเสนอชื่อตัวแทนองค์กร เข้ารับเลือกสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประเภทตัวแทนองค์กรที่ได้ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
– เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2566
– เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
– ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี เลขที่ 68/266 ม.2 ถ.พระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.บ้านสวน จ.ชลบุรี โทร 0-3828-6878

1211839