ข่าวสารประกาศล่าสุด

กิจกรรมเปิดศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี วันสถาปนา ครบรอบ 13 ปี ในวันที่ 21 พย 66

พิธีเปิดศูนย์ประสานงานการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี วันสถาปนา ครบรอบ 13 ปี ในวันที่ 21 พย 66

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_3

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_4

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_5

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_8

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_13

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_14

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_15

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_16

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_17

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_26

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_27

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_29

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_30

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_35

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_36

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_38

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_39

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_40

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_42

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_46

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_47

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_85

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_86

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_88

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_90

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_92

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_95

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_105

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_107

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_108

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_109

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_110

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_111

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_117

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_118

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_119

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_120

LINE_ALBUM_พิธีเปิดศูนย์ วันสถาปนา 21 พย 66_๒๓๑๑๒๒_124