ข่าวสารประกาศล่าสุด

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ ชุมชนเขาไม้หอม ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ ชุมชนบ้านเขาไม้หอม ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สร้างฝายชะลอน้ำ ชุมชนบ้านเขาไม้หอม ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_9

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_3 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_6 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_22 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_24 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_27 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_31 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_62 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_65 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_66 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_69 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_71 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_72 - Copy

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_74

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_78

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_87

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_88

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_89

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_90

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_93

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_94

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_108

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_110

LINE_ALBUM_กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนา 20-11-66_๒๓๑๑๒๒_112